• Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Νάουσας
  • Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Νάουσας
  • Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Νάουσας
  • Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Νάουσας
Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Νάουσας

Η παιδαγωγική ομάδα

  • Στυλιανού Λιάνα, ΠΕ-70, Υπεύθυνη του ΚΠΕ
  • Αβραμίδου Βέρα, ΠΕ-70, Αναπληρώτρια Υπεύθυνη
  • Λιλιόπουλος Νίκος, ΠΕ-01, Μέλος
  • Μπεκιάρης Γιώργος, ΠΕ-70, Μέλος
  • Μπούζδη Αλεξάνδρα, ΠΕ-60, Μέλος

Κηρύξτε τον πόλεμο στις συσκευασίες

Αγοράζετε σε μεγάλες ποσότητες προϊόντα που δεν χαλάνε και συσκευάστε τα σε συσκευασίες πολλαπλών χρήσεων. Οι συσκευασίες στις μικρές ποσότητες προϊόντων προκαλούν οικολογικά προβλήματα με την παραγωγή τους και την απόρριψη τους.