• Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Νάουσας
 • Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Νάουσας
 • Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Νάουσας
 • Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Νάουσας
Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Νάουσας

Θεματικά δίκτυα

Μία από τις βασικές δράσεις των Κ.Π.Ε είναι η οργάνωση και ο συντονισμός θεματικών δικτύων σε τοπικό ή περιφερειακό , εθνικό και διεθνές επίπεδο.
Με σκοπό σχολεία από όλη την Ελλάδα να συμμετέχουν και να υλοποιούν περιβαλλοντικά προγράμματα με κοινό ή παραπλήσιο θέμα, που εντάσσεται σε μια ευρύτερη θεματική ενότητα, με κεντρικό συντονισμό αναπτύσσοντας συνεργασίες και δράσεις.

Δίκτυα σχολείων μπορούν να ιδρυθούν από

 • Δ/νσεις Εκπ/σης
 • από Κ.Π.Ε.
 • από εποπτευόμενους από το Υπουργείου Παιδείας και Δια βίου μάθησης φορείς ( Ε.Ι.Ν, Π.Ι)
 • από φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκηση
 • μη κερδοσκοπικές, μη κυβερνητικές περιβαλλοντικές οργανώσεις


Το συντονισμό του δικτύου αναλαμβάνει πάντα φορέας του Υπουργείου παιδείας.

Για να προχωρήσει η ίδρυση ενός δικτύου πρέπει να υποβληθεί αντίστοιχο αίτημα στη Δ/νση ΣΕΠΕΔ
Τα πλεονεκτήματα συμμετοχής μιας σχολικής μονάδας σ ένα δίκτυο
Τα δίκτυα αποτελούν μια οργανωμένη προσπάθεια των Κ.Π.Ε. υποστήριξης των σχολικών προγραμμάτων Π.Ε. με σημαντικά πλεονεκτήματα γιατί:

 • Εξασφαλίζουν οργανωμένη επιστημονική, μεθοδολογική, παιδαγωγική στήριξη.
 • Συμβάλλουν στην ανάπτυξη ενός πλαισίου επικοινωνίας μεταξύ των σχολείων.
 • Υπάρχει διάρκεια στη σχέση σχολείου – Κέντρου και επικοινωνία εκπαιδευτικών και μαθητών διαφορετικών περιοχών
 • Αίσθημα συμμετοχής στην κοινή προσπάθεια
 • Ανταλλαγή απόψεων, εμπειριών και πληροφοριών
 • Διαμορφώνουν προϋποθέσεις για την ανάληψη οργανωμένων δράσεων προσέγγισης και προστασίας του περιβάλλοντος (ενεργοί πολίτες)


Γιατί να ενταχθεί ένα σχολείο σ΄ένα δίκτυο;

 1. Η ύπαρξη πρωτοκόλλου συνεργασίας που εξασφαλίζει τη συνέχεια της σχέσης σχολείου – Κ.Π.Ε
 2. Η έγκυρη επιστημονική στήριξη
 3. Το εκπαιδευτικό υλικό
 4. Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών
 5. Οι συναντήσεις - ανταλλαγές εμπειριών ανάμεσα στους μαθητές
 6. Η συνεργασία εκπαιδευτικών και των δυο βαθμίδων εκπαίδευσης


Τα εθνικά θεματικά δίκτυα αποτελούν οργανωμένα προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

 • Σχεδιάζονται από τους εκπαιδευτικούς του Κ.Π.Ε. σε συνεργασία με ειδικούς επιστήμονες με βάση τις σύγχρονες  παιδαγωγικές αρχές
 • Χρησιμοποιούν σύγχρονα μεθοδολογικά εργαλεία
 • Με παιδαγωγικές αρχές και στόχους συνολική θεώρηση της έννοιας περιβάλλον
 • Βιωματική προσέγγιση
 • το συνδυασμό γνωστικού & Ψυχοκινητικού πεδίου
 • το παιδοκεντρικό χαρακτήρα

Κηρύξτε τον πόλεμο στις συσκευασίες

Αγοράζετε σε μεγάλες ποσότητες προϊόντα που δεν χαλάνε και συσκευάστε τα σε συσκευασίες πολλαπλών χρήσεων. Οι συσκευασίες στις μικρές ποσότητες προϊόντων προκαλούν οικολογικά προβλήματα με την παραγωγή τους και την απόρριψη τους.